Tag Archives: Hak sewa atas bangunan

Hak sewa atas bangunan

hak sewa atas bangunan

Hak sewa atas bangunan adalah pembebanan hak sewa untuk bangunan atas tanah Hak Milik. Hak Sewa Untuk Bangunan merupakan implementasi dari asas pemisahan horizontal yaitu ada pemisahan antara pemilikan atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak mempunyai kewenanganmembuat akta pembebanan hak sewa untuk …

Read More »