Tag Archives: hak sewa

Hak sewa atas bangunan

hak sewa atas bangunan

Hak sewa atas bangunan adalah pembebanan hak sewa untuk bangunan atas tanah Hak Milik. Hak Sewa Untuk Bangunan merupakan implementasi dari asas pemisahan horizontal yaitu ada pemisahan antara pemilikan atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak mempunyai kewenanganmembuat akta pembebanan hak sewa untuk …

Read More »

Hak Sewa atas Tanah

hak sewa atas tanah

Hak sewa atas tanah adalah hak yang diberikan dari pemilik tanah ke penyewa dalam jangka waktu tertentu. Tanah hak milik dapat dipergunakan sendiri oleh pemiliknya untuk keperluan mendirikan bangunan dan atau keperluan pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan. Tanah hak milik dapat dipergunakan oleh orang lain atas persetujuan dari pemiliknya untuk …

Read More »